Thermofrost

Certificeringen

THERMOFROST: VAKKUNDIG, VEILIG, KWALITEIT

Op onze projecten en op ons kantoor staan betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit centraal. Jaarlijks wordt ons bedrijf onderworpen aan de strenge regels van de diverse auditoren en keuringsinstanties.

Kiwa_VCA.png

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. In 2015 is de norm vernieuwd en is de nieuwe ISO 9001:2015 norm gepubliceerd.

VCA-vol Deze certificering geeft aan dat Thermofrost veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel heeft staan en laat zien dat we deze kennis in huis hebben. Hiermee vergroten we de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers. Ook op dit vlak is Thermofrost een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers.

F-Gassen Deze europese wetgeving heeft tot doel om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Door in het bezit te zijn van deze certificering mag Thermofrost werken aan koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten.

PED is de Europese Richtlijn voor Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive, 2014/68/EU). Deze richtlijn garandeert de veiligheid van drukapparatuur en maakt tegelijkertijd het vrije verkeer van producten in de EU mogelijk.

Kenteq is een Nederlandse organisatie door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor de technische sectoren. Thermofrost is een door Kenteq goedgekeurd leerbedrijf en mag dus jonge enthousiaste techniekleerlingen een stageplaats aanbieden.

NVKL is de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek. De NVKL leden zijn specialisten in klimaat- en koudetechniek en staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit.

 

 

Volg ons op

Contact

Thermofrost BV
Nijverheidsweg Noord 95
3812 PL Amersfoort
T: +31 (0)33 460 41 30
E: info@thermofrost.nl